اعلامیه ترحیم

اعلامیه ترحیم تحریر


سایز کاغذ۵۰ برگ۱۰۰ برگبیش از ۱۰۰ برگ
A4هر برگ ۲۵۰۰ تومانهر برگ ۲۰۰۰ تومانهر برگ ۱۷۰۰ تومان
A3 هر برگ ۳۵۰۰ تومان هر برگ ۳۰۰۰ تومان هر برگ ۲۵۰۰ تومان

اعلامیه ترحیم گلاسه


سایز کاغذ ۵۰ برگ ۱۰۰ برگ بیش از ۱۰۰ برگ
A4 هر برگ ۳۰۰۰ تومان هر برگ ۲۷۰۰ تومان هر برگ ۲۳۰۰ تومان
A3 هر برگ ۴۵۰۰ تومان هر برگ ۴۰۰۰ تومان هر برگ ۳۷۰۰ تومان

تا اطلاع ثانوی برای سفارش اعلامیه ترحیم و بنر تسلیت از طریق تلگرام یا واتساپ اقدام کنید

شماره تلگرام و واتساپ : 09107412003